ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Տնօրեն

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ

 

Հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3 
Հեռ.՝ (+374 11) 220-218
Էլ. հասցե՝ envexpertise@env.am, envexpertise@bk.ru


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ