ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱԴԻԿ ՕՂԻԿՅԱՆ
ՌԱԴԻԿ ՕՂԻԿՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ

‹‹Խոսրովի անտառ›› պետական արգելոց›› ՊՈԱԿ


Հասցե`  Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Կասյան 79
հեռ.՝ (+374 234) 2-13-52, (+374 234) 2-20-30
էլ.հասցե` khosrovreservesnco@env.am.ru, officekhosrov@mail.ru
Web-կայք՝ khosrovreserve.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ