ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԵՎՈՆ ՏԵՐ-ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ՏԵՐ-ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Տնօրենի պաշտոնակատար

‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ
Հեռ.` (+374 10) 688-204
էլ.հասցե` reserveparksnco@env.am, reservepark-complex@mail.ru

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ