ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈԲԵՐՏ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Դիլիջան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Տավուշի մարզ,ք.Դիլիջան,Թբիլիսյան 2

Հեռ: ( +374 268)-27-032, ( +374 268)-27-171
էլ.հասցե` dilijansnco@env.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ