ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվության տրամադրում

Շրջակա միջավայրի նախարարությունում  տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձը նախարարության  հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  պետ-մամուլի քարտուղար Անի Հակոբյանն է /հեռ՝ 011-818-555, էլ.փոստ՝ press@env.am, տեղեկատվությունը տեղադրված է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում /www.env.am/:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ

հ/հ

Պաշտոնը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Քաղաքային  հեռ

1

Նախարար

Հակոբ Սիմիդյան

 

2

Ընդունարան

 

010-52-10-99,
011-818-501

3

Նախարարի տեղակալ

Աննա Մազմանյան

011-818-523

4

Նախարարի տեղակալ

Գայանե Գաբրիելյան

011-818-518

5

Նախարարի մամուլի քարտուղար

Անի Հակոբյան

011-818-555

6

Նախարարրի խորհրդական

 

011-818-503

7

Նախարարրի խորհրդական

 

011-818-557

8

Գլխավոր քարտուղար

Գրիգոր Գուլյան 011-818-520

9

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Արկադի Խաչատրյան 011-818-570

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

10

Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն

Գագիկ Մանուչարյան

011-818-542

11

Ջրային քաղաքականության վարչության պետ

Լիլիթ Աբրհամյան

011-818-527

12

Կլիմայի քաղաքականության վարչության պետ

Նոնա Բուդոյան

011-818-552

13

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետ

Ոսկեհատ Գրիգորյան

011-818-514

14

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետ

Քրիստինե Սահակյան

011-818-553

15

Հողերի և ընդերքի պահպանության  քաղաքականության վարչության պետ

Արման Ավետիսյան

011-818-525

16

Անտառային քաղաքականության վարչության պետի ժ/պ

Արամ Սահակյան

011-818-521

17

Ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ

Լուսինե Ավետիսյան

011-818-512

18

Ջրային ռեսուրսների կառավարման  վարչության պետի ժ/պ

Արտյոմ Մխիթարյան

011-818-546

19

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետ

Արտյոմ Մխիթարյան

011-818-546

20

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետ

Օրի Ավետիսյան

011-818-545

21

Կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետի ժ/պ Սևակ Բալոյան 011-818-556

22

Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչության պետի ժ/պ Մեխակ Ղազարյան 011-818-531

23

Իրավաբանական  վարչության պետ

Խաչատուր Խաչատրյան

011-818-536

24

Իրավաբանական  վարչության պետի տեղակալ

Արմինե Հովհաննիսյան

011-818-538

25

Միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Ռուզաննա Գրիգորյան

011-818-513

26

Ֆինանսատնտեսական վարչության պետ

Մարտին Մարգարյան  

011-818-539

27

Քարտուղարության պետ

Նաիրա Ալավերդյան  

011-818-505

28

Քարտուղարության պետի տեղակալ

Կարինե Քուշքյան  

011-818-506

29

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Անի Հակոբյան

011-818-555

30

Մարդկալին ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ

Մերի Բաբայան

011-818-504

31

Առաջին  բաժնի պետ

Արսեն Ավետիսյան

011-818-507