ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվության տրամադրում

Շրջակա միջավայրի նախարարությունում  տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձը նախարարության  հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  պետ-մամուլի քարտուղար Անի Հակոբյանն է /հեռ՝ 011-818-555, էլ.փոստ՝ press@env.am, տեղեկատվությունը տեղադրված է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում /www.env.am/:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ

հ/հ

Պաշտոնը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Քաղաքային  հեռ

1

Նախարար

Հակոբ Սիմիդյան

2

Ընդունարան

010-52-10-99,
011-818-501

3

Նախարարի տեղակալ

Տիգրան Գաբրիելյան

011-818-518

4

Նախարարի տեղակալ

Արամ Մեյմարյան

011-818-560

5

Նախարարի տեղակալ

Արա Մկրտչյան 011-818-523

6

Նախարարի մամուլի քարտուղար

Անի Հակոբյան

011-818-555

7

Նախարարրի խորհրդական

011-818-503

8

Նախարարրի խորհրդական

011-818-557

9

Գլխավոր քարտուղար

Սերգո Աթանեսյան 011-818-520

10

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Արկադի Խաչատրյան 011-818-570

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

11

Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն

Լարա Սարգսյան

011-818-542

12

Ջրային քաղաքականության վարչության պետ

Լիլիթ Աբրհամյան

011-818-527

13

Կլիմայի քաղաքականության վարչության պետ

Նոնա Բուդոյան

011-818-552

14

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետ

Ոսկեհատ Գրիգորյան

011-818-514

15

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետ

Լիանա Փափախչյան

011-818-553

16

Հողերի և ընդերքի պահպանության  քաղաքականության վարչության պետ

Արման Ավետիսյան

011-818-525

17

Անտառային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Պետրոսյան

011-818-521

18

Ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ

Լուսինե Ավետիսյան

011-818-512

19

Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետ

Գայանե Հովսեփյան

011-818-546

20

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետ  Հայկ Ղևոնդյան

011-818-541

21

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետ

Օրի Ավետիսյան

011-818-545

22

Կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետ Սևակ Բալոյան 011-818-556

23

Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչության պետ Մեխակ Ղազարյան 011-818-531

24

Իրավաբանական  վարչության պետ

Խաչատուր Խաչատրյան

011-818-536

25

Իրավաբանական  վարչության պետի տեղակալ

Արմինե Հովհաննիսյան

011-818-538

26

Միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Ռուզաննա Գրիգորյան

011-818-513

27

Ֆինանսատնտեսական վարչության պետ

Մարտին Մարգարյան  

011-818-539

28

Քարտուղարության պետ

Նաիրա Ալավերդյան  

011-818-505

29

Քարտուղարության պետի տեղակալ

Կարինե Քուշքյան  

011-818-506

30

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Անի Հակոբյան

011-818-555

31

Մարդկալին ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ

Մերի Բաբայան

011-818-504

32

Առաջին  բաժնի պետ

Արսեն Ավետիսյան

011-818-507