ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Փետրվարի 2 - Ջրաճահճային հանդակների օր

 

 

Վերջին Լուրեր
 • Պաշտոնական էլ փոստ
  միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար
 • ՇՄՆ ազդարարման պատուհան
       marina.aydinyan@env.am
       հեռ. 011 818 512  
 • Քաղաքացիների ընդունելություն

                 Կարգ

ԵՆԹԱԿԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ